Domens dag

Blogginlägget är skrivet av Flammor.

I väckelsetider var det en självklar del av förkunnelsen. I ett utskick från Lars Enarson skriver han om vikten att förkunna om domens dag, så här skriver Enarson: ”Kära bröder! När jag nyligen läste Per-Eive Berndtssons bok Kraftfulla rötter som ger hopp om de stora folkväckelserna i Sverige i mitten av 1800-talet, slog det mig vilken framträdande roll Bibelns förkunnelse om “Domens dag” spelade för att väcka människors samveten till gudsfruktan, djup syndanöd och sann omvändelse. Dessa mäktiga folkväckelser reste på…

Läs hela blogginlägget här: Domens dag