Domen mot Vårbynäverket

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Den huvudsakliga bevisningen i rättegångarna mot Vårbynätverket har utgjorts av krypterad kommunikation, s.k. Encrochatmeddelanden. Majoriteten av de åtalade har skickat meddelanden via Encrotelefoner. Varje Encrotelefon har haft ett alias. Svenska rättsinstanser kallar bevis de fått från avlyssningen av Encrochat för Enrcobevisning. Bevisning från Encrochat En central fråga i målen har varit om Encrobevisningen ska avvisas eller underkännas som bevisning. Tingsrätten har inte funnit skäl att avvisa Encrobevisningen. Rätten har bedömt att eventuella brister och tillkortakommande som kan leda till att…

Läs hela blogginlägget här: Domen mot Vårbynäverket