Det språkfelet hörs ju lång väg

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

På UNT:s första sida läser jag: ”Nya kontoret ska både ha hotell, park och vinterträdgård.” Ska både ha… Vad ska det utöver att ha?Finns två korrekta formuleringar i stället fördetta så uppenbart felaktiga.Nya hotellet ska ha både hotell, park och vinterträdgårdNya hotellet ska både ha hotell och park och ha vinterträdgårdDock, om man ska vara petig: Används uttrycket både och handlar det väl om två alternativ. Men det är överkurs för dagens media

Läs hela blogginlägget här: Det språkfelet hörs ju lång väg