Det handlar om Sjukhusstyrelsens budget

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Nästan dagligen läser vi i UNT om Akademiska sjukhusets budget.  HurSjukhusstyrelsen har delat sin budget på olika verksamheter är en regionintern fråga. Däremot är Sjukhusstyrelsens budget intressant för oss medborgare. Det som UNT beskriver som sjukhusets överskridande är inför oss medborgare styrelsens överskridande.Vi läser om även vissa beslut, med anledning av pågående influensaspridning, som sjukhusledningen förväntas fatta. Men då undrar jag: förändringar, som påverkar kvalitet och kvantitet, är väl politiska frågor. Vi får väl kolla detta när beslut fattas. 

Läs hela blogginlägget här: Det handlar om Sjukhusstyrelsens budget