Det går att lita på Brå

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Brottsförebyggande rådet har granskats av en grupp forskare på Linköpings universitet. En av dem är den tidigare polisen Stefan Holgersson. Deras granskningsrapport, Går det att lita på Brå?, har fått stor uppmärksamhet i media, men den kritik som framförs i rapporten är inte speciellt hård och innebär ingen allvarlig kritik av tillförlitligheten i Brå:s rapporter. En rapport nämns dock, det är Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) som kritiseras för att jämförbarheten över tid är dålig då insamlingsmetoderna och frågorna ändrats ett par gånger.…

Läs hela blogginlägget här: Det går att lita på Brå