Det finns sju olika sorters coronavirus som kan smitta människor

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Fyra stycken coronavirus har funnits länge bland människor och ger vanliga förkylningar. De är ganska vanliga men innebär inga egentliga problem. Coronavirus indelas i minst tre subgrupper, alfa, beta, och gamma. De sju virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör grupperna alfa och beta. Förutom för sars är inte spridningsvägarna helt klarlagda, men i huvudsak tros smittspridning ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar. År 2003–2004 dök det dock upp ett nytt virus som kunde smitta människor.…

Läs hela blogginlägget här: Det finns sju olika sorters coronavirus som kan smitta människor