Det är vårt sätt att leva som avgör

Blogginlägget är skrivet av Sven Tycker.

» Vi kan alla dra vårt strå till stacken. Det arrangeras just nu en miljökonferens i FN:s regi i Stockholm. Det är just nu 50 år sedan FN:s första miljökonferens arrangerades – i Stockholm även den. Det har faktiskt gått framåt sedan dess. Då var det nästan ingen som tog problemen på allvar. Under dessa 50 år har antalet ”Klimatförnekare” sjunkit rejält. De flesta inser i dag att något måste göras. Vi är inte lika eniga om VAD som måste göras…

Läs hela blogginlägget här: Det är vårt sätt att leva som avgör