Det är bristen på livskunskap, som är problemet

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Brist på Livskunskap är grundproblemetVår uppgift blir att delge barnetVad känslor är och hur tankar uppstårVad konsekvenser ärOch att allt hänger sammanGör vi detI respektfull och lyssnande dialogDå bygger vi LivskunskapSom barnet för ut i världen(Ur ”Bortom våra horisonter”, Valentin Sevéus)Uppdragen för dagens skola är många. Skolan ska främja elevers allsidiga utveckling och lärande. Den ska visa omsorg om individen, överföra och utveckla ett kulturarv och vara ett stöd för familjen. Skolan ska också överföra grundläggande värden, förbereda eleverna för…

Läs hela blogginlägget här: Det är bristen på livskunskap, som är problemet