Den svenska skogen har nästan aldrig varit naturlig

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Sen medeltiden har den svenska skogen till stor del varit brukad och inta naturskog. I Bergslagen var skogen brukad för att förse gruvor och järnbruk med trävaror, bränsle och träkol. Skogen i hela Bergslagen var i praktiken brukad. Från Dalarna/Hälsingland och söderut så fungerade skogen som jordbruksmark, dvs betesmark, och det mesta i alla områden nära kusten avverkades för tillverkning av båtar och skepp. På Västkusten kalhöggs hela landskapet på 1700-talet och förblev kalt till mitten av 1900-talet då både…

Läs hela blogginlägget här: Den svenska skogen har nästan aldrig varit naturlig