Den höga dödligheten i Stockholm beror på att covid-19 kom in i arbetarklassen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Stockholmsregionen har 23% av Sveriges befolkning men hela 42% av alla fall av konstaterad covid-19 och 67% av alla som dött av covid-19 i Sverige. Covid-19 epidemin i Sverige är av allt att döma ett i stort sett helt Stockholmsdominerat fenomen.  Folkhälsomyndigheten har även andra siffror som visar på detta: Inom sentinelövervakningen ökade andelen positiva prover efter att ha varit oförändrad två veckor i rad. Sentinelövervakningen utgör provtagning av ett stickprov av individer som söker öppenvård med pågående luftvägsinfektion. Eftersom…

Läs hela blogginlägget här: Den höga dödligheten i Stockholm beror på att covid-19 kom in i arbetarklassen