Demokrati, rörelsearbete, EU och socialismens möjlighet

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Vänsterpartiet i Göteborg ska i helgen hålla en konferens inför Vänsterpartiets kongress senare i vår. En kongress som fokuserar på partiprogram, strategi och stadgar. Inför kongressen har en lång rad motioner skrivits av ett begränsat antal personer. Grovt kan de delas in i fem kategorier, språkliga justeringar, demokratifrågor både internt och externt inklusive jämlikhet, feminism, antirasism etc, frågan om rörelsearbete och motioner om inställningen till EU. Motionerna berör såväl stadgar som partiprogram. Bland annat finns det flera motioner om att…

Läs hela blogginlägget här: Demokrati, rörelsearbete, EU och socialismens möjlighet