De reglerade älvarna och vattenkraften

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Grunden i Sveriges elsystem är vattenkraften. Det finns bara två länder i Europa där vattenkraften dominerar. Förutom Sverige är det också Norge där vattenkraften kan sägas utgöra elproduktionen. I Sverige är det mer blandat med vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och biomassa Läs mer… The post De reglerade älvarna och vattenkraften first appeared on Svenssons Nyheter.

Läs hela blogginlägget här: De reglerade älvarna och vattenkraften