Covid-kaoset har förstärkt sjukvårdspersonalens position

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Covid19-epidemin har i alla fall haft något gott med sig: sjukhushierarkierna har fallit. Det påstår i alla fall Medborgarnas Coronakommissions sjukvårdsrapport som offentliggjordes i början av november. Att de gjorde detta har förstås berott på att hierarkierna, bestående av jurister, ekonomer och professionella chefspersoner, har varit fullständigt oförmögna att hantera de frågor som krisen har fört med sig. Grundligt okunniga om sjukvårdsfrågor har de tvingats överlåta besluten till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det är bara att hoppas på att dessa nya…

Läs hela blogginlägget här: Covid-kaoset har förstärkt sjukvårdspersonalens position