Covid-19 – färre nya fall, färre nya IVA-vårdade och minskat antal dödsfall per dag

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

När det gäller spridningen av covid-19 i Sverige tycks det som om de senaste dagarna kan tyda på en vändning när det gäller smittspridningen. Det har varit färre konstaterade nya fall per dag, färre nya IVA-patienter per dag och färre nya dödsfall per dag. Nedgången tycks ha börjat redan innan helgen (för nya IVA-fall och nya dödsfall) men samtidigt är det så att det kan vara underrapportering under helgen vilket gör tecknen på en eventuell minskad smittspridning osäkra. Tecken på…

Läs hela blogginlägget här: Covid-19 – färre nya fall, färre nya IVA-vårdade och minskat antal dödsfall per dag