Covid-19 är ingen allvarlig sjukdom

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Trots paniken, trots hysterin, trots alla regeringars överreaktion så är det uppenbart att covid-19 inte är någon allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Den begränsade överdödlighet Sverige hade under förra året (2020) är ungefär lika stor som överdödligheten under ett svårt influensaår. Covid-19 är med andra ord ungefär lika dödligt som influensa. Ungefär lika dödligt som vanliga förkylningar orsakade av rhinovirus. Dödligheten för covid-19 är i olika studier beräknad till nånstans mellan 0,10% och 0,25%. Dödligheten hos riktigt gamla är enligt…

Läs hela blogginlägget här: Covid-19 är ingen allvarlig sjukdom