Centern vill försämra strandskyddet

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Tre centerpartister skriver i dagens UNT och argumenterar för att medgivande om byggande strandnära ska få ges av kommunerna. Som omfrågan om bevarande av biologisk mångfald är en lokal fråga. Centerpaertisterna visar att naturvårdeninte är ett primäsrt intresse. Allt fler arter hotas av utrotning och hotade växter och djur ska skyddas genom stark lagstiftning, information och biotopskydd. Vi vill främja Artdatabankens viktiga arbete som även måste involvera allmänheten. För att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i form av olika naturtyper…

Läs hela blogginlägget här: Centern vill försämra strandskyddet