Bryr sig inte Polisenoch kommunen

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Inte alltid lätt att förstå sig på kommunala planeringen. Nutänker jag på följande två fenomen:Gång- och cykelbanorEfter en sträcka med gemensam bana övergår gång- och cykelbanan i att vara uppdelad, varför jag var tvungen att gå från vänster sida över till höger. Kommer till överfart vid gata där gångöverfarten ligger till vänster. Går över gatan på överfarten, vänstra sidan för att därefter åter röra mig på högra sida.Tror man i kommunen att man kan få efterlevnad av trafikregler med sådant…

Läs hela blogginlägget här: Bryr sig inte Polisenoch kommunen