Bristande undersökning av hederskultur och våld i Göteborg

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Hederskultur, våldsbejakande islamistisk extremism och gängkriminalitet hete ren studie som gjort av Göteborgs stad. Den har två stora brister. Den första bristen är informationen om de kriminella nätverken är föråldrad och bristfällig. Dessa miljöer förändras mycket snabbt och på grund av avlyssningen av Encrochat har situationen förändrats mycket kraftigt under det gångna året. Därför är studien som gjorts av Jeanette Stål, planeringsledare vid stadsledningskontoret, inte längre irrelevant vad det gäller organiserad brottslighet. Den andra stora bristen är att studien enbart…

Läs hela blogginlägget här: Bristande undersökning av hederskultur och våld i Göteborg