Brist på syre

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Då och då läser vi om problem, i offentlig sektor, kopplade till begränsade möjligheter föranställda att  uttala sig offentligt.Vilken brist på syre som måste råda i en organisation med flera hierarkiska steg. Det är ju en sak att ha en fastställd ordning för hur ärenden hanteras, en helt annan att se till att efterleva lagstadgad rätt att yttra sig. Vi har i dag ett demokratiskt problem som handlar om bland annat att avståndet mellan medborgarnas valda representanter och medborgarna ökar.…

Läs hela blogginlägget här: Brist på syre