Bråttom att införa Livskunskap som skolämne

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Förvånande att inga politiker berör frågan om livskunskap som förebyggande åtgärd i arbetet mot våld och andra brott. Man talar i allmänna ordalag om förebyggande insatser, men ingen berättar något om vad dessa består av. ”Skolan är viktig”, säger man, men sen då?Livskunskap på skolschemat är en viktig åtgärd, av flera. Och det är bråttom 

Läs hela blogginlägget här: Bråttom att införa Livskunskap som skolämne