Börsintroduktion SignUp Software

Blogginlägget är skrivet av Aktiekemisten.

 SignUp Software tillhandahåller mjukvara bl.a. Exflow som är ett system för att hantera leverantörsfakturor. Detta kan integreras med mjukvara från Microsoft, som man också har ett visst samarbete med. Bolagets tjänster används i 60 länder till 1100 kunder. Med andra ord finns det utrymme för expansion. Bolaget satsar växa med 25 % per år och upprätthålla en EBITA-marginal på 20 %.Introduktionen är på 175 miljoner kronor där 60 % har tagits av ankarinvesterare, däribland Creades och Nordeas fonder. Priset per…

Läs hela blogginlägget här: Börsintroduktion SignUp Software