Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Den viktigaste storpolitiska uppgift mänskligheten står inför idag är att bekämpa de många samverkande miljöproblemen. Massutdöende, vattenbrist, jordflykt, utfiskning, havshöjning, jordutarmning, olika naturkatastrofer, skogsskövling, bidöd, issmältning, antibiotikaresistens, virusepidemier, och invasiva arter. Vidare miljöförstöring, regnskogsdöd, ökenutbredning, uppvärmning av atmosfären, nya kol- och oljefält, giftspridning, ökad bilism, luftföroreningar, insektsminskning och (plast)nerskräpning av haven. Dessutom växande global konsumistisk medelklass, mikroplast, det internationella nöjesresandet (mest flyg) och upptinade metangaser. Också problem med kärnkraft och gruvdrift. Plus den allt mer långdraget sega deltavarianten av covid-19,…

Läs hela blogginlägget här: Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?