Biverkningar!

Blogginlägget är skrivet av Veiken’s Blog.

Ni som nu funderar på att inte ta coronavaccin pga eventuella biverkningar. Läs igenom den här listan på biverkningar. Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion, svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Även mindre allvarliga former av hudreaktioner, utslag och klåda kan förekomma. Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående, kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.…

Läs hela blogginlägget här: Biverkningar!