Bioolja kan produceras i kraftvärmeverk

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Kraftvärmeverk av idag producerar fjärrvärme och elektricitet. I en del kraftvärmeverk eldas idag med bland annat med träflis. Vatten hettas upp och används till fjärrvärme och för att producera el i turbiner. Framöver skulle de sistnämnda kraftvärmeverken även kunna producera bioolja. Biooljan kan bli biodrivmedel eller ersätta fossil olja inom kemikalieindustrin. Enligt en ny studie har Sveriges kraftvärmeverk potential att tillsammans producera bioolja motsvarande över 20 procent av dagens energibehov i transportsektorn. Göra bioolja av träflis Studien har genomförts av…

Läs hela blogginlägget här: Bioolja kan produceras i kraftvärmeverk