Bidragsberoende organisationer vilseleder om brott mot kvinnor

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Tidningarna är så här på Kvinnodagen nerlusade med artiklar om att pandemin ökat mäns våld mot kvinnor. I Sverige och i världen. Artiklarna baserar sig främst på anekdoter, hörsägen, enskilda vittnesmål osv. Det kallas anekdotisk bevisning och har i verkligheten inget bevisvärde alls. Vad vi vet när det gäller Sverige är att antalet anmälningar av våld i nära relationer som helhet inte ökat under pandemin. Däremot har antalet anmälningar av våld (misshandel) i nära relationer, närmare bestämt parrelationer, där en…

Läs hela blogginlägget här: Bidragsberoende organisationer vilseleder om brott mot kvinnor