Beslutet är fattat. Det här blir mitt sista inlägg!

Blogginlägget är skrivet av Nilla hälsa harmoni.

Beslutet att avsluta bloggen, har varit en process som pågått en längre tid. Jag har nämnt det några gånger, att lusten till att ”blogga” har avtagit och jag kan inte ange någon speciell orsak. Min blogg har varit en del av mitt liv i nio år och jag har genom den fått uttrycka mig genom bild och skrift. Lusten till att fotografera och skriva finns kvar, men jag behöver ett nytt forum för det. På något sätt så känner jag…

Läs hela blogginlägget här: Beslutet är fattat. Det här blir mitt sista inlägg!