Begränsa flyget

Blogginlägget är skrivet av Sven Tycker.

» Lägg ner Bromma. Regelbundna läsare av Sven Tycker är fullt medvetna om att jag ställer mig starkt frågande till ett obegränsat flygande. Både av miljöskäl och att jag inte tycker det är berättigat att med skattepengar subventionera flygandet. För det är ju det vi gör. Flyget stinker och dönar Men flyglobbyn är stark. Flygpassagerare står i genomsnitt högre upp på samhällsstegen än genomsnittssvensken. Vi återfinner också i den här gruppen stora grupper av övervintrande klimatskeptiker. Eller ska vi kalla dom…

Läs hela blogginlägget här: Begränsa flyget