Bättre miljö utan förlust av elproduktion i Sveriges älvar

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Det går att genomföra åtgärder i reglerade älvar som ger mer miljövänliga flöden, med bara små förluster i vattenkraftsproduktion. Genom ekologisk reglering av flödet kan vissa av de reglerade vattendragens ekosystem återskapas och biologisk mångfald bevaras. Läs mer… The post Bättre miljö utan förlust av elproduktion i Sveriges älvar first appeared on Svenssons Nyheter.

Läs hela blogginlägget här: Bättre miljö utan förlust av elproduktion i Sveriges älvar