Avskaffa bolagen inom offentlig sktor

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 UNT:s ledare i dag diskuterar för och emot kommunala bolag. Man beskriver fördelarna, i första hand, med termer såsom effektivare än kommunala nämnder. På minussidan finns ett resonemang om risk för korruption.Vad man inte tar upp är den principiella frågan om sammanblandning av marknadsstyrning och politisk styrning. Bolag som en del av en marknad.Poitik som styrning inom offentlig sektor. Men ska man då blunda för effektivitetsargumentet? Nej, Men lösningen kan inte få vara att använda argumentet för att bolagisera så…

Läs hela blogginlägget här: Avskaffa bolagen inom offentlig sktor