Att vara småbonde – tröstlöst slit eller meningsfullt liv

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

För att en människa skall vara andligt fri måste hon fråga sig hur hon borde leva sitt liv, inte slösa bort det på meningslösheter säger Martin Hägglund i sin bok Vårt enda liv. Så långt är det relativt lätt att hålla med. Men Hägglund anser också att vi skall ägna så litet tid som möjligt åt nödvändigt arbete och så mycket som möjligt åt andlig utveckling. Att det nödvändiga på något sätt skulle vara sämre och mindre eftersträvansvärt än något…

Läs hela blogginlägget här: Att vara småbonde – tröstlöst slit eller meningsfullt liv