Att välja bort läkare handlar inte bara om rasism

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Människor blir ofta allt mer mer otrygga och ängsliga ju äldre de bli. Speciellt om de börjat få en begynnande demens med minnesproblem. En konsekvens av detta är att de ofta vill ha vårdpersonal, såväl hemtjänstpersonal som läkare, pratar deras modersmål. Detta gäller oavsett varifrån en person kommer. En persisktalande person vill gärna ha en läkare som talar persiska, en finsktalande en som talar finska och en svensktalande en som talar svenska. Det handlar om att söka trygghet. Låt mig…

Läs hela blogginlägget här: Att välja bort läkare handlar inte bara om rasism