Att snabbt minska sjöfartens utsläpp kräver lågsvavliga bränslen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Sedan 1980-talet har framförallt de starkt försurande svaveldioxidutsläppen från industrin minskat med omkring 94% medan utsläppen av kväveoxider har minskat med omkring 57%. Den viktigaste orsaken är den minskade användningen av kol och olja för uppvärmning och elproduktion. Det är en stor miljöframgång som är tydligt synlig i verkligheten bland annat genom att kantareller återkommit i Bohusläns skogar och att de klara försurade sjöarna utan liv försvunnit. Men samtidigt som industriutsläppen minskat kvarstår stora utsläpp från internationell sjöfart, jordbruk och…

Läs hela blogginlägget här: Att snabbt minska sjöfartens utsläpp kräver lågsvavliga bränslen