Att bryta fossilberoendet kräver statliga insatser

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Om vi ska klara Parisavtalets mål på max 1,5 graders global uppvärmning måste vi kraftigt minska användningen av fossilt bränsle. Det måste dessutom ske snabbt. Men det finns faktorer som gjort det möjligt förr. Att begränsa den globala uppvärmningen till Parisavtalets mål på 1,5 grader kommer sannolikt att kräva att kol- och gasanvändningen minskar i en takt som sällan noterats i något större land. Det visar en analys av fossilbränsleanvändningen i 105 länder från 1960 och framåt. Forskarna bakom studien…

Läs hela blogginlägget här: Att bryta fossilberoendet kräver statliga insatser