Åtal för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En 61-årig man från Botkyrka i södra Stockholm har åtalats för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Dessutom för brott mot lagen om sprängämnesprekursorer* och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Samtliga brott är rubricerade som grova. Misstankarna uppstod i slutet av 2019 i samband med att polisen gjorde en husrannsakan i mannens bostad. Där hittades en mindre mängd färdiga sprängämnen. I tillägg till detta hittades också en större mängd ämnen som kan användas vid tillverkning av sprängämnen. Polisen hittade…

Läs hela blogginlägget här: Åtal för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse