Artikel i Norrbottens-Kuriren

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Säkerhetspolitiken mer än bara vapen och NATO(Vår rubrik: ”Säkerhet inte bara en militär fråga)Denna artikel vill åstadkomma en medvetenhet om vad säkerhetspolitiken innefattar mer än militär säkerhet och vi förstår att Sveriges agerande kan upplevas provokativt av Ryssland. Vi vill åskådliggöra andra sätt att agera på.Vi tar avstånd från Rysslandsallt mer aggressivaattityd mot, främst, Ukraina, men även mot andra stater frånföre detta Sovjetunionen. Den rätt man från rysk sida anser sig ha att lägga sig i andra länders egna angelägenheter…

Läs hela blogginlägget här: Artikel i Norrbottens-Kuriren