Arkitektkåren stöder nyliberala fördomar

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Det finns yrkesgrupper som kommer i kläm mellan sina egna överordnade och de som i sista hand ska dra nytta av deras tjänster. En del försöker medla och så mycket de vågar hävda avnämarnas intressen. Sjukvårdspersonal brukar exempelvis ibland göra sig till tolk för patienternas rätt till bra vård, gentemot vårdbolags och landstings budgetfixeringar. En yrkeskår som ytterst sällan gör så är arkitekterna. Istället har det blåst upp till ordkrig. På ena sidan står bland annat föreningen Arkitekturupproret, som manar till kamp mot…

Läs hela blogginlägget här: Arkitektkåren stöder nyliberala fördomar