Är det slöseri att ha djur?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

I två tidigare artiklar har jag diskuterat djurens del av omsättningen av kol i det svenska jordbruket och livsmedelssystemet och vad de äter. I denna avslutande artikel diskuterar jag vad vi får från dem och vilka fördelar och nackdelar som lantbrukets djurhållning innebär. Precis som de tidigare artiklarna bygger den här på rapporten Koll på kolet, KSLAT nr2-2021. Jag kompletterar dock rapportens fakta med mer analytiska resonemang. Tabellen ger en översikt över de flöden av kol som går in och ut från djurhållningen. Observera att…

Läs hela blogginlägget här: Är det slöseri att ha djur?