Antalet asylsökande har minskat rejält

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Idag är det historiskt sett mycket få som söker asyl i Sverige. Minskningen de senast åren har varit mycket kraftig. Det finns verkligen inte någon anledning att ytterligare minska antalet asylsökande. Sen 2006 har flyktingar och invandrare till Sverige dessutom högre genomsnittlig utbildning än svenskfödda och den senaste stora gruppen flyktingar, har haft lätt att komma in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället genom sin genomsnittligt höga utbildning. Dagens invandring, inklusive flyktinginvandring till Sverige är vid sidan av solidariteten…

Läs hela blogginlägget här: Antalet asylsökande har minskat rejält