Anmälda brott 2020 – preliminär statistik

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brotts­utredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inklu­derar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott. Under 2020 anmäldes cirka 1,56 miljoner brott, vilket var en ökning med 18 400 brott (+1 %), jämfört med året innan. Brotten som ökade och minskade under 2020 De kategorier av anmälda brott…

Läs hela blogginlägget här: Anmälda brott 2020 – preliminär statistik