Analysen av Brårapporten

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Alltid något, som inte belysts, alltid något som saknas i en analys. Den nu presenterade Brårapporten är inget undantag.En aspekt, som jag inte sett någon berört är vilken betydelse uppnådd frihet har på benägenheten att ägna sig åt brottslig verksamhet. Att komma från ofrihet till frihet. Uppstår en tacksamhet, som medför minskad benägenhet att begå brott eller innebär friheten ökad lockelse till brott. Bara en av många aspekter.

Läs hela blogginlägget här: Analysen av Brårapporten