Alla har rätt till stad

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Det hade det varit så länge någon kunde minnas, och det fanns inget skäl att ifrågasätta det. Därför blir man extra glad när just Hyresgästföreningen gör just detta. I en skrift från hösten 2016,…

Läs hela blogginlägget här: Alla har rätt till stad