Aktieportföljens geografiska exponering

Blogginlägget är skrivet av The Dividend Story.

Som nämndes relativt nyligen inkluderar min portfölj 36 olika innehav, varav 30 olika aktier och 6 fonder. Jag tycker det är intressant att mäta portföljen på tvären och alla möjliga vinklar. Något som det ibland debatteras om är huruvida den geografiska exponeringen ska se ut i en aktieportfölj. Det vill säga hur stor del av […] The post Aktieportföljens geografiska exponering appeared first on The Dividend Story.

Läs hela blogginlägget här: Aktieportföljens geografiska exponering