5 procent premievärdering i Svolder

Blogginlägget är skrivet av Petrusko.

 Ett investmentbolags värdering är enkel att följa genom att jämföra aktiekursen med substansvärdet. Detta är något som de här bolagen rapporterar kvartalsvis eller månadsvis i många fall och sajten Ibindex visar utvecklingen mellan rapporttillfällena. Detta kan de göra då investmentbolagen innehåller andra aktier vars börskurs ändras dagligen och påverkar substansvärdet.Svolder är unika med att redovisa substansvärdet veckovis. De har en mycket aktieägarvänlig inställning och anser att de som investmentbolag skall redovisa substansvärdet veckovis så vi småsparare enklare kan följa bolaget.…

Läs hela blogginlägget här: 5 procent premievärdering i Svolder