29 miljoner kronors underskott. Ändå inget beslut

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Är detta att ta ansvar?Uppsnabbat- Region Uppsalas politiska beslut i kortformTrafik- och samhällsutvecklingsnämnden 18 mars 2021I detta nummer:•Månadsrapport februari 2021•Investering av utrustning•Upphandling av reklamfinansierade gatumöbler i UppsalaMånadsrapport februari 2021Trafik och samhälle redovisar ett resultat för februari som är 29,3 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Bortfallet under månaden var 48,9 miljoner kronor jämfört med budget. Resandet har minskat med cirka 35 procent under 2021 i jämförelse med 2020.I…

Läs hela blogginlägget här: 29 miljoner kronors underskott. Ändå inget beslut