1993. Stort kommunalt sysselsättningspaket kunde ge 900 varaktiga jobb

Blogginlägget är skrivet av Roger Lärk Fotobloggen.

Trollhättan. Strax före Saabs stora varsel tillsatte kommunen en närings- och sysselsättningsgrupp som arbetade med  sysselsättningsproblemen. Man presenterade en s.k. insatskatalog som förhoppningsvis skulle leda till varaktiga jobb i kommunen. De skulle rädda kommunen: Längst fram Gunnar Andersson, chef för arbetet att ta fram nya jobb. Politiskt styrt av Eric Andersson, andre mannen från höger . Resten av gänget består av fast anställd personal och förmågor som tillfälligt knutits till kommunen. Fr.v. Torbjörn Waldenby, Karl-Gustav Elf, Göran Fredriksson, Bol Melander,…

Läs hela blogginlägget här: 1993. Stort kommunalt sysselsättningspaket kunde ge 900 varaktiga jobb