”Peremen” – om popmusikens symbolvärde

Blogginlägget är skrivet av HYMN.

Pop-musiken som politiskt verktyg är inget nytt fenomen. Dess mobiliserande och  entusiasmerande kraft fick framför allt ett uppsving under vänstervågen i slutet av 1960- talet och hela 1970-talet då, inte minst i Sverige, den politiska texten ingick i progg-musikens repertoar. Idag är det inte riktigt lika gångbart med öppet politiska texter även om  samhällskritik ofta syns i många rap-artisters textrader exempelvis. Uppfattningen att musik äger förmåga att ”förändra världen” lever dock kvar på många sätt. Mer än på de flesta…

Läs hela blogginlägget här: ”Peremen” – om popmusikens symbolvärde